ระบบ Admin
ค้นหาสินค้า

วันที่ภาษาไทย
ภาพสินค้าตำบล
รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กรงนกหัวจุก ฯลฯ
ชื่อ / กลุ่ม :หัตถกรรมตำบลร่มไทร
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบลรมไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190 โทร 073-551633
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : กรงนกไม้ไผ่ ที่ลายฉลุด้วยฝีมือที่ปราณีต เคลือบแลกเกอร์อย่างดี ราคาไม่แพง ..
e-mail :
วัน เดือน ปี ที่ส่ง : 07 ตุลาคม 2553

มีจำนวน Recored ทั้งหมด 1 รวมทั้งหมด : 1 หน้า :