นายมาหามะอามิง  ยะโก๊ะ
ประธานสภาฯ อบต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3
 
   
นายดอรอเซะ  เสาะสะอิ
รองประธานสภาฯอบต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 1
    นายอิสมะแอ  ยอมา
เลขาฯ ประธานสภาฯ อบต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5
       
นายมูดอ  ยามู
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 1
นายรอมลี  อูมา
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2
นายยารูมี  ซาเงาะ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2
นายวาเฮง  ดือเระ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3
 
นางมีเน๊าะ  เจ๊ะน๊ะ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4
นายแวมูดอ  แตนิมะ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4
นายอับดุลเล๊าะ  โต๊ะบือซา
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5